Nieuwe Website

Tanja Corona

Wij hebben onze website vernieuwd en verbeterd. Er moet hier en daar nog wat bijgeschaafd worden maar het belangrijkste, het online afsprakensysteem, dat werkt.
Alle andere informatie is hopelijk ook goed vindbaar.